Kontakt

Komitet organizacyjny

dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ (UJ)
dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH (AGH)
dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR)
dr inż. Marta Cebulska (PK)
dr Radosław Uliszak (UP)
mgr Jakub Walawender (IMGW-PIB)

Kontakt

mgr inż. Łukasz Beluch
mgr Dominik Kaim
mgr Elżbieta Ziółkowska

tel. 012 664 52 94
e-mail: lbeluch@gis.geo.uj.edu.pl
e-mail: dkaim@gis.geo.uj.edu.pl
e-mail: eziolkowska@gis.geo.uj.edu.pl

Zakład Systemów Informacji Geograficznej,
Kartografii i Teledetekcji
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
Kampus 600-lecia Odnowienia UJ 
ul.Gronostajowa 7 
30-387 Kraków