Konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych i studentów do wzięcia udziału w konkursie Krakowskiego Dnia GIS pt. „Zmieniający się świat”!

Konkurs polega na przedstawieniu zmian krajobrazu wybranego miejsca za pomocą zestawienia zdjęcia wykonanego przez uczestnika konkursu ze zdjęciem archiwalnym, wykonanym w tym samym miejscu. Oprócz fotografii w pracy konkursowej można wykorzystać także inne źródła danych (np. mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Patronat nad konkursem objął Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Marek Drewnik.

Na zwycięzców czekają nagrody indywidualne. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, której inauguracja odbędzie się 20 listopada, podczas obchodów Krakowskiego Dnia GIS w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważne daty:

Termin nadsyłania prac - 31 października 2013

Ogłoszenie wyników - 8 listopada 2013

Uroczyste otwarcie wystawy prac i wręczenie nagród - 20 listopada 2013

Termin nadsyłania prac - 31 października 2013

Prace prosimy przesyłać na adres dominik.kaim@uj.edu.pl. Tam też można kierować wszelkie pytania i wątpliwości.

Materiały do pobrania: