Kontakt

Komitet organizacyjny

dr hab. Jacek Kozak (UJ)
dr inż. Artur Krawczyk (AGH)
dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH (AGH)
dr inż. Piotr Wężyk (UR)


Kontakt

mgr Joanna Depta
mgr Dominik Kaim

tel. 012 664 52 94
e-mail: jdepta@gis.geo.uj.edu.pl
e-mail: dkaim@gis.geo.uj.edu.pl

Zakład Systemów Informacji Geograficznej,
Kartografii i Teledetekcji
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 
Kampus 600-lecia Odnowienia UJ 
ul.Gronostajowa 7 
30-387 Kraków