Katarzyna Ostapowicz

 

Zainteresowania badawcze

- teoria i technologia informacji geograficznej
- wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej w badaniach środowiska
- wykorzystanie modelowania matematycznego i statystycznego w badaniach środowiska
- zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu
- ocena fragmentacji i powiązalności krajobrazu
- relacje człowiek - środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich
- metodyka nauczania teorii i technologii informacji geograficznej, e-learning

 

Wykształcenie

2007: stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie Geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca doktorska: Modelowanie zmian pokrycia terenu w przestrzeni i w czasie

2004: stopień magistra w zakresie fizyki ze specjalnością fizyka jądrowa, Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca magisterska: Przekrój czynny reakcji fragmentacji jąder atomowych protonem

2002: stopień magistra w zakresie geografii fizycznej ze specjalnością systemy informacji geograficznej (GIS), studia matematyczno-przyrodnicze, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca magisterska: Zróżnicowanie przestrzenne lasów zachodniej części Beskidów

2002: kurs pedagogiczny, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Doświadczenie zawodowe

od 2009: adiunkt, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2012–2013: visiting scientist, Spatial Analysis for Conservation and Sustainability (SILVIS Lab), Department of Forest Ecology and Management, University of Wisconsin-Madison, Madison, USA

2012: visiting scientist, Forest Modeling and Information Systems (FORESTMOD) Action, Land Management & Natural Hazards Unit, Institute for Environment & Sustainability, European Commission - DG Joint Research Centre, Ispra, Włochy

2009: postdoc, Geomatik, Geographisches Institut, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Humboldt-Universität zu Berlin

2008: asystent, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2006-2007: scientific officer - contract agent, INFOREST Action, Land Management & Natural Hazards Unit, Institute for Environment & Sustainability, European Commission - DG Joint Research Centre, Ispra, Włochy

2005-2006: stażysta, INFOREST Action, Land Management & Natural Hazards Unit, Institute for Environment & Sustainability, European Commission - DG Joint Research Centre, Ispra, Włochy

2004–2005: researcher (PhD student), Centre for Geoinformatics (ZGIS), Paris-Lodron University of Salzburg, Austria

2002-2007: doktorant, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Wybrane publikacje

2014

Griffiths P., Kuemmerle T., Baumann M., Radeloff V.C., Abrudan I.V., Lieskovsky J., Munteanu C., Ostapowicz K., Hostert P., 2014, Forest disturbances, forest recovery, and changes in forest types across the Carpathian ecoregion from 1985 to 2010 based on Landsat image composites, Remote Sensing of Environment, 72-88 http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2013.04.022

Munteanu C., Kuemmerle T., Alix-Garcia J., Boltiziar M., Butsic V., Gimmi U., Halada L., Kaim D., Kiraly G., Konkoly-Gyuro E., Kozak J., Lieskovsky J., Mojses M., Müller D., Ostafin K., Ostapowicz K., Shandra O., Stych P., Walker S., Radeloff V.C., 2014, Forest and agricultural land change in the Carpathian region – a meta-analysis of long-term patterns and drivers of change, Land Use Policy, 685–697, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.01.012

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Radeloff V., 2014, How are connectivity assessments affected by the data available to represent the matrix?, Landscape Ecology, 29, 9, 1551-1570, DOI: 10.1007/s10980-014-0075-2

2013

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), 2013, The Carpathians: Integrating Nature and Society towards Sustainability, Springer, 717 ss.

2012

Ostapowicz K., 2012, Detekcja zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem obrazów satelitarnych, [w:] Z.Zwoliński (red.), GIS - teledetekcja środowiska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 21-30

Ostapowicz K., 2012, Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu, [w:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, StatSoft Polska, 175-182

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J., 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians, Biological Conservation, 146(1), 188-196

2011

Kozak J., Björnsen Gurung A., Ostapowicz K. (red.), 2011, Research Agenda for the Carpathians: 2010-2015, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków, Poland; Institute for Mountain Research, Innsbruck, Austria; Mountain Research Initiative, Berne, Switzerland, 46 ss.

Kuemmerle T., Olofsson P., Chaskovskyy O., Baumann M., Ostapowicz K., Woodcock C.E., Houghton R.A., Hostert P., Keeton W.S., Radeloff V.C., 2011, Post-Soviet farmland abandonment, forest recovery, and carbon sequestration in western Ukraine, Global Change Biology, 17, 1335-1349

2010

Hostert P., Kozak J., Kaim D.,Kuemmerle T., Mueller D., Ostapowicz K., 2010, Land use and land cover change in the Carpathians after 1989, Box. 7.1., [In:] Europe's ecological backbone: recognizing the true value of our mountains, EEA Report, no 6/2010, 120-122

Kuemmerle T., Perzanowski K., Chaskovskyy O., Ostapowicz K., Halada L., Bashta A.-T., Kruhlov I., Hostert P., Waller D.M., Radeloff V. C., 2010, European bison habitat suitability in the Carpathian Mountains, Biological conservation, 143, 4, 908-916

Ostapowicz K., Lakes T., Kozak J., 2010, Modelling of land cover change using support vector machine, [w:] M. Painho, M. Y. Santos and H. Pundt (red.), Proceedings of AGILE 2010, The 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science, Geospatial Thinking, , 2 ss.

2009

Björnsen Gurung A., Bokwa A., Chełmicki W., Elbakidze M., Hirschmugl M., Hostert P., Ibisch P., Kozak J., Kuemmerle T., Matei E., Ostapowicz K., Pociask-Karteczka J., Schmidt L., van der Linden S., and Zebisch M., 2009, Global Change Research in the Carpathian Mountain Region, Mountain Research and Development, 29, 3, 282-288

Dec M., Kaszta Ż, Korzeniowska K., Podsada A., Sobczyszyn-Żmudź S., Wojtowicz A., Zimna E., Ostapowicz K., 2009, Zmiany użytkowania ziemi w trzech gminach karpackich (Niedźwiedź, Szczawnica i Trzciana) w drugiej połowie XX wieku, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 81-98

Ostapowicz K., Kozak J., 2009, Forest cover change in the Carpathian Mountains in the last twenty years, [w:] European Landscape in Transformation Challenges for Landscape Ecology and Management, European IALE Conference 2009, J. Breuste, M. Kozava, M. Finka (red.), Salzburg University, 248-249

Ostapowicz K., Kozak J., 2009, Modelling of future land use change with cellular automata, [w:] Proceedings of the Geoinformatics Forum Salzburg 2009, A. Car, G. Griesebner, J. Strobl (red.), Wichmann Heidelberg, Salzburg, Austria, 158-159

Ostapowicz K., Sitko I., 2009, Multitemporal land cover pattern change analysis using remote sensing, Proc. SPIE 7478, 74780R (2009), 10 ss.

Ostapowicz K., Sitko I. (red.), 2009, Science for the Carpathians. Strategy Development and Networking Workshop, Jagiellonian University, Kraków, Poland, 27 to 28 May 2008. Workshop Report. Bern, Switzerland, 46 ss.

Vogt P., Lookingbill T.R., Gardner R.H., Ferrari J.R., Riitters K.H., Ostapowicz K., 2009, Mapping Functional Connectivity, Ecological Indicators, 9, 64-71

2008

Kozak J., Estreguil C., Ostapowicz K., 2008, European forest cover mapping with high resolution satellite data: The Carpathians case study, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10, 1, 44-55

Kozak J., Estreguil C., Ostapowicz K., 2008, Changes of the forest spatial pattern in the northern Carpathians in the 20th century, [w:] L. Bernard, A. Friis-Christensen, H. Pundt, I. Compte (red.), 11th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2008, Taking Geoinformation Science One Step Further, 5-8 May 2008, Girona, Catalonia, Spain, 3 ss.

Ostapowicz K., Vogt P., Riitters K.H., Kozak J., Estreguil C., 2008, Impact of scale on morphological spatial pattern of forest, Landscape Ecology, 23, 9, 1107-1117

2007

Estreguil, C., Vogt, P., Ostapowicz K., 2007. Implementation of the MCPFE Indicator on landscape level forest spatial pattern for Europe, [w:] Proceedings of the ForestSAT conference held in Montpellier, France on the 5th-7th November 2007, 8 ss.

Parviainen J., Bozzano M., Estreguil C., Koskela J., Lier M., Vogt P., Ostapowicz K., 2007, Criterion 4: Biological diversity in forest ecosystems, [w:] M. Kol, E. Rametsteiner (red.), STATE OF EUROPE'S FORESTS 2007, The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in Europe, 45-73

Ostapowicz K., Kozak J., Vogt P., Estreguil C., 2007, Assessment of potential forest cover in the Polish Carpathians Mts., [w:] E. Addink, A. Barendregt, D. Ettema, D. Karssenberg, T. de Nijs (red.), Abstract Book, Conference Framing Land Use Dynamic II, Utrecht University, The Netherlands, 138-139

2006

Ostapowicz K., Estreguil C., Kozak J., Vogt P., 2006, Assessing forest fragmentation and connectivity: a case study in the Carpathians, [w:] M. Ehlers, U. Michel (red.), The Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology VI, Proc. of SPIE, vol. 6366, 636608 (Oct. 3, 2006), 10 ss.

2005

Ostapowicz K., 2005, Model of forests spatial distribution in the western part of the Karpaty Mts., [w:] Conference Proceedings, 8th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2005, 611-617

Ostapowicz K., Szablowska-Midor A., 2005, Wpływ działalności człowieka na zmianę zasięgu polan masywu Babiej Góry, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Babia Góra nasze wspólne dziedzictwo, Babiogórski Park Narodowy, Zawoja, 105-110

2004

Kozak J., Ostapowicz K., Szablowska-Midor A., Widacki W., 2004, Environmental background of land abandonment the western Beskidy Mts., Ekologia Bratislava, 23, 1, 116-126

2003

Ostapowicz K., 2003, Kształt powierzchni leśnych w zachodniej części Beskidów, Czasopismo Geograficzne, 74, 4, 313-324

Copyright