Elżbieta Ziółkowska

 

Zainteresowania badawcze

- zastosowanie GIS w geografii fizycznej, zwłaszcza w ekologii krajobrazu

- zagadnienie oceny powiązalności krajobrazu i wyznaczania korytarzy ekologicznych

- modele struktury przestrzennej krajobrazu

- języki programowania wykorzystywane w GIS

- zastosowanie zagadnień matematycznych (m.in. teorii grafów) w badaniach środowiska

 

Wykształcenie

2010 stopień licencjusza w zakresie Matematyki, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

od 2009 studia doktoranckie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2009 stopień magistra w zakresie Geografii Fizycznej, studia matematyczno-przyrodnicze, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Praca magisterska: Zastosowanie teorii grafów do oceny powiązalności w krajobrazie

 

Zatrudnienie

2012 - teraz asystent w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2010 - 2011 asystent w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

od 2009 doktorant w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Studia i staże za granicą

Staż naukowy (2013/09-10), SILVIS Lab, Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison

Staż naukowy (2012/10), SILVIS Lab, Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison

Staż naukowy (2012/07), Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Forest Resources and Climate Unit, FOREST Action, Ispra, Włochy

Staż naukowy (2011/06-08), SILVIS Lab, Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison

Stypendium CEEPUS (2010/04), Department of Geography, West University of Timisoara, Rumunia

Stypendium CEEPUS (2008/11), Centre for Geoinformatics (Z_GIS), University of Salzburg, Austria

Stypendium ERASMUS (2008/01 - 2008/06), Faculty of Earth Sciences, University of Iceland, Reykjavik, Islandia

 

Stypendia, nagrody i wyróżnienia 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2013/2014)

Nagroda dla najlepszego doktoranta Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012)

Stypendium projektu "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" (2010/2011), finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Stypendium doktoranckie (2009 - 2012), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

 

Projekty badawcze 

Wykonawca w projekcie:
Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, program SONATA, 2011/03/D/ST10/05568 (2012-2015)

Wykonawca w projekcie:
Mountain.TRIP: Mountain Sustainability: Transforming Research into Practice
Projekt finansowany ze środków 7 programu ramowego, działanie środowisko, FP7-ENV-2009-5.1.0.2. (2009-2011)

 

Zajęcia dydaktyczne 

- Geoinformatyka (ćw.)

- Teledetekcja satelitarna (ćw.)

- Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS (ćw.)

 

Inne aktywności 

Współorganizacja konferencji:
Konferencja projektu FORECOM: Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwesytet Jagielloński, Kraków, 06-08 marca 2013

Współorganizacja konferencji:
Konferencja projektu Mountain.TRIP: Mountain Sustainability: Transforming Research into Practice, Bruksela, Belgia, 17 listopad 2011

Organizacja konferencji:
Forum Carpaticum: Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwesytet Jagielloński, Kraków, 15-17 września 2010

Współorganizacja:
Krakowski Dzień Systemów Informacji Geograficznej (2009 – 2013)

 

Wybrane publikacje

2014

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Radeloff V.C., Kuemmerle T., 2014, Effects of different matrix representations and connectivity measures on habitat network assessments. Landscape Ecology 29:1551-1570. doi: 10.1007/s10980-014-0075-2

Kozak J., Luc M., Ostapowicz K., Ziółkowska E., 2014, Pozyskiwanie i analiza danych o pokryciu terenu a badania struktury przestrzennej krajobrazu. [w:] Ziaja W., Jodłowski M. (red.) Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP, Kraków, 63-84.

2012

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T.,Perzanowski K.,Radeloff V.C., Kozak J., 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation 146:188-196. doi:10.1016/j.biocon.2011.12.017

Ostapowicz K., Ziółkowska E., Kozak J., 2012. Fragmentacja ekosystemów / przestrzeni przyrodniczej województwa śląskiego spowodowana przez infrastrukturę transportową. Raport dla potrzeb prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego” przygotowany na zlecenie Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, ss. 124.

2011

Laszczak E., 2011. Quantyfication of a landscape structure using surface metrology approach. Materiały konferencyjne: Four Dimensions of Landscape, 15-17.09.2011, Warszawa.

Laszczak E., Ziółkowski L., 2011. Opady I pokrywa śnieżna. [w] Rzonca B., Siwek J. (red.) Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. IGiGP UJ, Kraków.

Siwek J., Rzonca B., Jaśkowiec B., Laszczak E., Plenzler J., Płaczkowska E., 2011. Natural factors affecting the chemical composition of water in the catchment [w:] Ostapowicz K., Kozak J. (red) Conference Proceedings of the 1st Forum Carpaticum, Integrating Nature and Society Towards Sustainability. 164 pp. ISBN: 978-83-88424-54-0.

2010

Laszczak E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Kozak J., Perzanowski K., Radeloff V., 2010, Modelling of potential connectivity of European bison herd ranges in the Carpathian Mountains using graph theory approach. [w] International Forestry Review 12, 5-81.

2009 

Laszczak E., Kozak J., 2009, Assessment of structural connectivity of a forested landscape in Poland using graph theory approach. [w] Breuste J., Kozová M., Finka M. (red.) European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. 70 Years of Landscape Ecology in Europe, Salzburg, 367-371.

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie). Kwartalnik AGH Geologia 35, 2: 249-261.

2008  

Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni Górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich. Przegląd Geologiczny 56, 8: 772-779.
Pełne, aktualne CV (pdf): kliknij tutaj  

 
Copyright