GIS Lab
GIS Lab

Selected publications (since 2007)

2013

Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (eds.) 2013, The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.

2012

Iwanowski M., Kozak J., 2012, Automatic detection of forest regions on scanned old maps. Przegląd Elektrotechniczny 88(4a), 249-252

Kolecka N., 2012, Vector algebra for Steep Slope Model analysis. Landform Analysis 21, 17–25

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J., 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation 146, 188-196, doi:10.1016/j.biocon.2011.12.017

2011

Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006, IGiGP UJ, 145 ss.

Harvey F., Kozak J., 2011, Digital Earth - i co dalej? Roczniki Geomatyki 9(1), 7-18

Jaśkowiec B., Płaczkowska E., Rzonca B., 2011, Wody podziemne [in:] Rzonca B., Siwek J. (eds.) Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, Kraków, s. 59-74

Kolecka N., 2011, Photo-based 3D Scanning vs. Laser Scanning - Competitive Data Acquisition Methods for Digital Terrain Modelling of Steep Mountain Slopes [in:] Heipke C., Jacobsen K., Rottensteiner F., Müller S., Sörgel U. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVIII-4/W19, 6 ss.

Kozak J., Björnsen Gurung A., Ostapowicz K. (eds.), 2011, Research Agenda for the Carpathians: 2010-2015, Kraków, ss. 44

Kozak J., Pyka K., (eds.) 2011, Zdjęcia lotnicze. Atlas fotointerpretacyjny, MGGP Aero, Tarnów, 225 ss.

Kuemmerle T., Olofsson P., Chaskovskyy O., Baumann M., Ostapowicz K., Woodcock C.E., Houghton R.A., Hostert P., Keeton W.S., Radeloff V.C., 2011, Post-Soviet farmland abandonment, forest recovery, and carbon sequestration in western Ukraine, Global Change Biology, 17, 1335-1349

Laszczak E., Ziółkowski E., 2011, Opady i pokrywa śnieżna, [in:] Rzonca B., Siwek J.(eds.) Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków

Luc M., Szmańda J.B., 2011, Zmiany rzeźby Góry Świętego Wawrzyńca w Kałdusie koło Chełmna oraz krajobrazu jej okolic w holocenie, Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 9, 53-63

Siwek J., Rzonca B., Płaczkowska E., Plenzler J., Jaśkowiec B., 2011, Aktualne kierunki badań hydrologicznych w Bieszczdach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 19, 285-298

Stereńczak K., Kozak J., 2011, Evaluation of digital terrain models generated in forest conditions from airborne laser scanning data acquired in two seasons, Scandinavian Journal of Forest Research, 26, 374-384

Troll M., Warchalska A. (eds.), 2011, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 13, 320 ss.

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2011, Transformation of the natural environment In Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s., Wydawnictwo UJ

Ziaja W., Ostafin K., 2011, Changes of water drainage and networks [in:] Ziaja W. (ed.) Transformation of the natural environment In Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s., Wydawnictwo UJ, 67

Ziaja W., Ostafin K., 2011, Study area [in:] Ziaja W. (ed.) Transformation of the natural environment In Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s, Wydawnictwo UJ, 9-14

Ziaja W., Ostafin K., Dudek J., 2011, Transformation of landforms and Quaternary deposits [in:] Ziaja W. (ed.) Transformation of the natural environment In Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s., Wydawnictwo UJ, 61-66

2010

Czarnecki A., Luc M., Lewandowska-Czarnecka A., 2010, Wykorzystanie cech i zasobów środowiska w tworzeniu krajobrazu miast usytuowanych w dolinach rzecznych na przykładzie Torunia [w:] D. Chylińska, J. Łach (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 137-150

 

Kaim D., Kolecka N., 2010, Zmiany pokrycia terenu w Tatrach Polskich określone na podstawie powtórzonej fotografii naziemnej [w:] Twardosz R., Ziaja W. (red.), Prace Geograficzne, 123, 31-45

Kaim D., 2010, Przegląd archiwalnych materiałów kartograficznych dla obszaru Pienin [w:] Pieniny – Przyroda i Człowiek, 11, 119-129

Kawecka I., Ostafin K., 2010, Sustainable Tourism in Biosphere Reserves in the Polish Carpathians, Economica, 2, 47-52

Kolecka N., 2010, Wykorzystanie skaningu laserowego do modelowania powierzchni 3D - zastosowania w badaniach środowiska geograficznego [w:] Żyszkowska W., Spallek W., (red.) Główne problemy współczesnej kartografii 2010. Numeryczne modele terenu w kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 122-131

Kotarba A.Z., 2010, Satellite-derived cloud climatology over high elevation areas based on circulation types: A 2007 analysis of the Tatra Mountains, Physics and Chemistry of the Earth 35, 462-468

Kotarba A.Z. 2010, Estimation of fractional cloud cover for Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer/Terra cloud mask classes with high-resolution over ocean ASTER observations, Journal of Geophysical Research, 115(22), 11 stron, D22210

Kozak J., 2010, Forest Cover Changes and Their Drivers in the Polish Carpathian Mountains Since 1800, [w:] Nagendra H., Southworth J. (red.) Reforesting Landscapes Linking Pattern and Process, Springer, 257-273

Kozak J., Medak D., Car A., 2010, MSc Curriculum in Giscience - an Example from Croatia, Roczniki Geomatyki, 8(1), 73-77

Krukar W., Troll M. (red.), 2010, Mapa turystyczno-nazewnicza Czarnohory, Skala 1 : 60 000, Ruthenus, Krosno

Kuemmerle T., Perzanowski K., Chaskovskyy O., Ostapowicz K., Halada L., Bashta A.-T., Kruhlov I., Hostert P., Waller D.M., Radeloff V. C., 2010, European bison habitat suitability in the Carpathian Mountains, Biological conservation, 143, 4, 908-916

Ostapowicz K., Kozak J., (red.), 2010, Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings, Institute of Geography and Spatial Management, Kraków, 163 ss.

Plenzler J., Bajorek J., Jaśkowiec B., Kołodziej A., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2010, Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, 58(12), 1147-1151

Szmańda J.B., Luc M., 2010, Układ wielokorytowy Dunaju pomiędzy Ćunovem a Gabćíkovem - analiza przestrzenna na podstawie klasyfikacji rzek według Brice'a, Landform Analysis 13, 129-133

2009

Björnsen Gurung A., Bokwa A., Chełmicki W., Elbakidze M., Hirschmugl M., Hostert P., Ibisch P., Kozak J., Kuemmerle T., Matei E., Ostapowicz K., Pociask-Karteczka J., Schmidt L., van der Linden S., and Zebisch M., 2009, Global Change Research in the Carpathian Mountain Region, Mountain Research and Development, 29, 3, 282-288

Ciołkosz A., Kozak J., 2009, Rozwój metod kartowania użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, 47-56

Dec M., Kaszta Ż., Korzeniowska K., Podsada A., Sobczyszyn-Żmudź S., Wójtowicz A., Zimna E., Ostapowicz K., 2009, Zmiany użytkowania ziemi w trzech gminach karpackich (Niedźwiedź, Szczawnica i Trzciana) w drugiej połowie XX wieku, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 81-98

Depta J., 2008, Application of object-based analysis to study landscape structure [w:] Plit J., Andreychouk V. (red.) Methods of landscape research, Dissertations Commission of Cultural Landscape, 8, 189-196

Harvey F., 2009, Anthropological and geographical perspectives on parcel elasticity in Poland, Annals of Romanian Anthropology, 46, 93-106

Harvey F., 2009, Of Boundary Objects and Boundaries: Local Stabilization of the Polish Cadastral Infrastructure, The Information Society, 25(5), 315-327

Kaim D., 2009, Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin, Przegląd Geograficzny, 81(1), 93-106

Knorn J., Rabe A., Radeloff V.C., Kuemmerle T., Kozak J., Hostert P., 2009, Land cover mapping of large areas using chain classification of neighboring Landsat satellite images, Remote Sensing of Environment 113, 957-964

Kolecka N., 2008, Integracja GIS i wirtualnej rzeczywistości do wizualizacji i eksploracji danych geograficznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 241-250

Kotarba A.Z., 2009, A comparison of MODIS-derived cloud amount with visual surface observations, Atmospheric Research 92, 522-530

Kozak J., 2009, Land Use Change in the Northern Carpathians, [w:] Jandl R., Borsdorf, van Miegroet H., Lackner R., Psenner R. (red.), Global Change and Sustainable Development in Mountain Regions, Alpine Space - Man & Environment 7, Innsbruck University Press, Innsbruck, 93-96

Kuemmerle T., Kozak J., Radeloff  V. C., Hostert P., 2009, Differences in forest disturbance among land ownership types in Poland during and after socialism, Journal of Land Use Science 4, 73-83

Kozak J., 2009, Satelitarna detekcja zmian pokrycia terenu, [w:] Zwoliński Z., (red.), GIS - platforma integracyjna geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 47-54

Kozak J., Luc M. (red.), 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, Kraków, 478 ss.

Kozak J., Szablowska-Midor A., 2009, Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roczniki Geomatyki 7(6), 73-80

Kozak J., Werner P., Zwoliński Z, 2009, Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia, Roczniki Geomatyki 7(3), 57-73

Main-Knorn M., Hostert P., Kozak J., Kuemmerle T., 2009, How pollution legacies and land use histories shape post-communist forest cover trends in the Western Carpathians, Forest Ecology and Management 258, 60-70

Ostapowicz K., Sitko I., 2009, Multi-temporal land cover pattern change analysis using remote sensing, [w:] Ulrich M., Daniel C., (red.) Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology IX (Proceedings of SPIE), 7478, 10 s.

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni Górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), Kwartalnik AGH Geologia, 35(2), 249-261

Szablowska-Midor A., 2009, Skuteczność e-learningu w geoinformatyce - badanie opinii studentów, [w:] Dąbrowski M., Zając M., (red.), E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 159-165

Vogt P., Lookingbill T.R., Gardner R.H., Ferrari J.R., Riitters K.H., Ostapowicz K., 2009, Mapping Functional Connectivity, Ecological Indicators, 9, 64-71.

2008

Ciołkosz A., 2008, Nowe narzędzia i metody badawcze w geografii oraz ich rola w rejestracji i wyjaśnianiu zjawisk i zmian w skali globalnej, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz, 73-78

Ciołkosz A., 2008, Stan i perspektywy rozwoju kartografii polskiej, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz, 99-105

Kotarba A., Widawski A., 2008, Satelitarna charakterystyka zachmurzenia ogólnego nad Svalbardem w roku 2007 w powiązaniu z cyrkulacją atmosfery, Problemy Klimatologii Polarnej 18, 127-140

Kozak J., 2008, Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy, Roczniki Geomatyki 5(6), 39-48

Kozak J., Estreguil C., Ostapowicz K., 2008, European forest cover mapping with high resolution satellite data: The Carpathians case study, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 10, 44-55

Ostapowicz K., Vogt P., Riitters KH., Kozak J., Estreguil C., 2008, Impact of scale on morphological spatial pattern of forest, Landscape Ecology 23, 1107-1117

Sitko I., Troll M., 2008, Timberline Changes in Relation to Summer Farming
in the Western Chornohora (Ukrainian Carpathians)
, Mountain Research and Development 28, 263-271

Szablowska-Midor A., 2008, Skuteczność nauki na odległość w opinii studentów UNIGIS, [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w edukacji 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Akademia Pedagogiczna, Pracownia Technologii Nauczania, Kraków, 247-251

2007

Jędrychowski I., 2007, Istniejące i planowane obiekty Kampusu 600-Lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 62-63

Jędrychowski I., 2007, Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - 1988, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 66-67

Jędrychowski I., 2007, Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - 1994, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 68-69

Jędrychowski I., 2007, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa - 2006, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 70-71

Jędrychowski I., 2007, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Krakowskiego Zespołu Miejskiego - 1977, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 64-65

Jędrychowski I., Wężyk P., de Kok R., 2007, Pokrycie terenu - metoda klasyfikacji obiektowej, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 58-59

Jędrychowski I., 2007. Lotnicze skanowanie laserowe w Polsce, Pol. Przegl. Kartograf. 39, 159-163

Kozak J., Estreguil C., Troll M., 2007, Forest cover changes in the northern Carpathians in the 20th century: a slow transition, Journal of Land Use Science 2, 127-146

Kozak J., Estreguil C., Vogt P., 2007, Forest cover and pattern changes in the Carpathians over the last decades, European Journal of Forest Research 126, 77-90

Lis N., Mikrut S., Guzik M., 2007, Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 463-472

Matuszko D. Jędrychowski I., 2006, Pomiary usłonecznienia w Krakowie, Annales UMCS, Sec. B, 61, 33, 284-289

Riitters KH., Vogt P., Soille P., Kozak J., Estreguil C., 2007, Neutral model analysis of landscape patterns from mathematical morphology, Landscape Ecology, 22, 1033-1043

Vogt P., Riitters KH., Estreguil C., Kozak J., Wade TG., Wickham JD., 2007, Mapping Spatial Patterns with Morphological Image Processing, Landscape Ecology 22, 171-177

Vogt P., Riitters KH., Iwanowski M., Estreguil C., Kozak J., Soille P., 2007, Mapping Landscape Corridors, Ecological Indicators 7, 481-488

Wężyk P., Pyka K., Jędrychowski I., 2006, Wpływ jakości numerycznego modelu terenu na wynik ortorektyfikacji wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych Ikonos-2, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16, 557-566

Widacki W., 2007, E-edukacja. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu nauk przyrodniczych, [w:] K. Ostaszewska, I. Schumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Uniw. Warsz., Warszawa, 483-492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selected publications of GIS Laboratory (until 2006)

Selected publications of Cartography and RS (until 2006

 

 

 

 

Copyright