GIS Lab
GIS Lab

BSc theses

  • Sroczyńska M., 2004, Earth Observing System (EOS) jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym Ziemi
  • Sobiech K., 2005, Skażenie radioaktywne Czarnohory (Ukraina). Analiza z zastosowaniem GIS
  • Gądek M., 2006, Współczesne rozmieszczenie rdzennej ludności amerykańskiej
    w Stanach Zjednoczonych

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright