Go to Polish version
Go to Polish version

Łukasz Beluch

Research interests

- Big Data and deriving geodata from social media
- satelite navigation systems
- spatial data bases
- methods of data mining

Education

2012 MSc degree in geography spec. in Geographic Information Systems, Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Biology and Earth Science, Jagiellonian University, Krakow (Poland)
Master thesis: The accuracy of field mapping using satellite navigation systems GPS and GLONASS in urban areas

2012 Bachelor degree in Geodesy and Cartography, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology, Krakow (Poland)

2009 Bachelor degree in Physical Geography, Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Biology and Earth Science, Jagiellonian University, Krakow (Poland)

Employment

2013 –now GIS Specialist in Comarch SA, Krakow
2012 – now PhD Student in Department of Geographic Information Systems, Cartography and Remote Sensing, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Krakow
09/2009 – 01/2013 Land Surveyor in F.H.U. Vertical, Krakow

Awards and scholarships 

Proquality Scholarship for PhD student (2012/2013), Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Biology and Earth Science, Jagiellonian University, Krakow (Poland)

graduated with honours (2012), Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Biology and Earth Science, Jagiellonian University, Krakow (Poland)

 Teaching

Jagiellonian University, Faculty of Biology and Earth Science, Institute of Geography and Spatial Management (since 2012):
- Geoinformatics
- Geographic Information Science
- UNIGIS Workshop

Publications

2014

Beluch Ł., 2014, Wpływ odległości od stacji referencyjnej ASG-EUPOS na dokładność kartowania terenowego odbiornikiem GPS klasy GIS, Roczniki Geomatyki, t.XII, z. 1(63), PTIP, Warszawa, 7-17, (in polish).

2013

Beluch Ł., 2013, Wpływ odległości od stacji referencyjnej na dokładność pomiarów GPS klasy GIS. [w:] GIS w Nauce, II Ogólnopolska Konferencja, Lublin, 24-26 czerwca 2013 r., Abstrakty referatów i posterów, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL, Lublin, 56-57, (in polish).

 
Copyright