slider slider slider slider slider slider
Zadania

Zadanie 1: Utworzenie bazy danych dla podstawowego obszaru badawczego – Karpat

Celem tego zadania jest utworzenie bazy danych geograficznych zawierającej obrazy satelitarne (MODIS, Landsat, Ikonos) i mapy satelitarne pokrycia terenu, modele wysokości (SRTM DEM), sieć hydrologiczną i drogową dla podstawowego obszaru badawczego.

Baza danych będzie podstawą realizacji następnych zadań.

Zadanie 2: Wypracowanie nowej reprezentacji struktury przestrzennej krajobrazu: Zintegrowanych Modeli Krajobrazu

Celem tego zadania jest przetestowanie, zaadaptowanie oraz połączenie różnych, istniejących matematycznych i fizycznych metod (takich jak morfologia matematyczna. metrologia powierzchni, analizy tekstury czy analizy spektralne i falkowe) w analizie struktury przestrzennej krajobrazu w oparciu o modele ciągłe (gradientowe). Realizacja tego zadania podzielona jest na 4 etapy:

Zadanie 2a: testowanie i krytyczna ocena istniejących metod analizy struktury krajobrazu w oparciu o modele ciągłe i dyskretne (gradientowe),
Zadanie 2b: wypracowanie nowego, zintegrowanego podejścia do reprezentacji i opisu struktury przestrzennej krajobrazu (Zintegrowane Modele Krajobrazu - LIM) w oparciu o różne metody matematyczne i fizyczne,
Zadanie 2c: porównanie nowego podejścia z już istniejącymi modelami,
Zadanie 2d: ocena wpływu skali.

Zadanie 3: Wypracowanie nowego podejścia (zbioru metryk) pozwalającego na ocenę fragmentacji na poziomie krajobrazu i gatunków

Celem tego zadania jest wypracowanie nowych metod opisu fragmentacji krajobrazu w oparciu o Zintegrowane Modele Krajobrazu (LIM) oraz istniejące metody matematyczne i fizyczne (takie jak morfologia matematyczna. metrologia powierzchni, analizy tekstury, analizy spektralne i falkowe, czy analizy statystyczne). Realizacja tego zadania podzielona jest na 4 etapy:

Zadanie 3a: testowanie i krytyczna ocena istniejących metod opisu fragmentacji krajobrazu,
Zadanie 3b: wypracowanie nowego podejścia do analizy fragmentacji krajobrazu w oparciu o LIM oraz różne metody matematyczne i fizyczne ,
Zadanie 3c: porównanie nowego podejścia z już istniejącymi metodami oceny fragmentacji krajobrazu,
Zadanie 3d: ocena wpływu skali.

Zadanie 4: Wypracowanie nowej ścieżki postępowania (zbioru metryk) pozwalającej na ocenę powiązalności (strukturalnej i funkcjonalnej) na poziomie krajobrazu i gatunków

Celem tego zadania jest wypracowanie nowych metod opisu powiązalności krajobrazu (strukturalnej i potencjalnej) w oparciu o Zintegrowane Modele Krajobrazu (LIM) oraz istniejące metody matematyczne i fizyczne (takie jak morfologia matematyczna. metrologia powierzchni, analizy tekstury, analizy spektralne i falkowe, czy analizy statystyczne). Realizacja tego zadania podzielona jest na 4 etapy:

Zadanie 3a: testowanie i krytyczna ocena istniejących metod opisu fragmentacji krajobrazu,
Zadanie 3b: wypracowanie nowego podejścia do analizy fragmentacji krajobrazu w oparciu o LIM oraz różne metody matematyczne i fizyczne ,
Zadanie 3c: porównanie nowego podejścia z już istniejącymi metodami oceny fragmentacji krajobrazu,
Zadanie 3d: ocena wpływu skali.

Zadanie 5: Przetestowanie uniwersalności podejścia z zadań 2-4

Celem tego zadania jest przetestowanie wypracowanych w zadanich 2-4 metod, w innych obszarach badawczych. Realizacja tego zadania podzielona jest na 2 etapy:

Zadanie 5a: Utworzenie baz danych dla dodatkowych obszarów badawczych: Alp, Appalachów oraz Gór Skalistych,
Zadanie 5b: Ocena uniwersalności wypracowanych metod w powyższych obszarach badawczych.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre