slider slider slider slider slider slider
Cele

Projekt ma następujące cele:


  • przetestowanie i zaadaptowanie do badań struktury przestrzennej krajobrazu, metod badania powierzchni ciągłych (modeli gradientowych) rozwiniętych w matematyce i fizyce;

  • wyjaśnienie związków pomiędzy modelami dyskretnymi a ciągłymi (gradientowymi) krajobrazu oraz pomiędzy metrykami służącymi do opisu fragmentacji i powiązalności krajobrazu w oparciu o te modele;

  • połączenie ze sobą dyskretnych i ciągłych (gradientowych) modeli krajobrazu w złożone Zintergrowane Modele Krajobrazu (ang. Landscape Integrated Models - LIM);

  • stworzenie nowych miar fragmentacji i powiązalności krajobrazu w oparciu o LIM.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre