slider slider slider slider slider slider

Kajetan Perzanowski

Curriculum Vitae

od 2014: Profesor, kierownik katedry, Katedra Ekologii Stosowanej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2006-2014: Profesor nadzwyczajny, kierownik katedry, Katedra Ekologii Stosowanej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

od 2004: Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk

1998: doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

1996-2004: Międzynarodowe Centrum Ekologii, Polska Akademia Nauk

1977-1996: Uniwersytet Jagielloński

1977: doktor, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Problematyka naukowa:

Ekologia zwierząt, ekologiczne podstawy ochrony i gospodarowania populacjami dużych ssaków, programy restytucyjne.

Wybrane publikacje

Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland). Ecológia (Bratislava) 33(1): 16-25.

Perzanowski K., Olech W. 2013. Restoration of wisent population within the Carpathian eco-region, Europe. In: P.S. Soorae [ed.] Global re-introduction perpectives: 2013. Further case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (RSG), Environment Agency - ABU DHABI. Gland: 190-193.

Perzanowski K., Marszałek E. 2012. Powrót żubra w Karpaty/The return of the wisent to the Carpathians. RDLP w Krośnie, Krosno, 254 pp.

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J. 2012. Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation 146(1): 188-196.

Kuemmerle T., Perzanowski K., Chaskovskyy O., Ostapowicz K., Halada L., Bashta A-T., Kruhlov I., Hostert P., Waller D.M., Radeloff V.C. 2010. European Bison habitat in the Carpathian Mountains. Biological Conservation 143(4): 908-916.

Perzanowski K., Wołoszyn-Gałęza A., Januszczak M. 2008. Indicative factors for European bison refuges at Bieszczady Mountains. Annales Zoologici Fennici 45: 347-352.

Perzanowski K., Olech W., Kozak I. 2004. Constraints for establishing a meta-population of the European bison in Ukraine. Biological Conservation.120/3:345-353

Olech W., Perzanowski K. 2002. A genetic background for reintroduction program of the European bison Bison bonasus in the Carpathians. Biological Conservation. 108, 2:221-228.

Perzanowski K., Kozak I. 2000. The Carpathian bison: its past and future perspectives. Biosphere Conservation 2,2:75-81


Więcej...

 

Project supported by a grant from the National Science Centre

 

National Science Centre