slider slider slider slider slider slider

Katarzyna Ostapowicz (Kierownik projektu)

Wykształcenie

2007: stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie Geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2004: stopień magistra w zakresie Fizyki, Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2002: stopień magistra w zakresie Geografii Fizycznej, studia matematyczno-przyrodnicze, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zainteresowania badawcze

Teoria i technologia informacji geograficznej. Wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej w badaniach środowiska. Wykorzystanie modelowania matematycznego i statystycznego w badaniach środowiska. Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu. Ocena fragmentacji i powiązalności krajobrazu. Relacje człowiek - środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Metodyka nauczania teorii i technologii informacji geograficznej, e-learning.

Zainteresowania i hobby

Podróżowanie, turystyka górska.

Wybrane publikacje

Kaim D., Kozak J., Kolecka N., Ziółkowska E., Ostafin K., Ostapowicz K., Gimmi U., Munteanu C., Radeloff V.C. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Applied Geography, 67, 39-48, doi:10.1016/j.apgeog.2015.12.003

Jepsen M.R., Kuemmerle T., Müller D., Erb K., Verburg P.H., Haberl H., Vesterager J.P., Andrič M., Antrop M., Austrheim G., Björn I., Bondeau A., Bürgi M., Bryson J., Caspar G., Cassar L.F., Conrad E., Chromý P., Daugirdas V., Van Eetvelde V., Elena-Rosselló R., Gimmi U., Izakovicova Z., Jančák V., Jansson U., Kladnik D., Kozak J., Konkoly-Gyuró, E., Krausmann F., Mander Ü., McDonagh J., Pärn, J., Niedertscheider M., Nikodemus O., Ostapowicz K., Pérez-Soba M., Pinto-Correia T., Ribokas G., Rounsevell M., Schistou D., Schmit C., Terkenli T.S., Tretvik A.M., Trzepacz P., Vadineanu A., Walz A., Zhllima E., Reenberg A., 2015, Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010, Land Use Policy 49, 53-64 doi:10.1016/j.landusepol.2015.07.003

Munteanu C., Kuemmerle T., Keuler N.S., Müller D., Balázs P., Dobosz M., Griffiths P., Halada L., Kaim D., Király G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovsky J., Ostafin K., Ostapowicz K., Sandra O., Radeloff V.C., 2015, Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover. Global Environmental Change, 34: 83-94 doi:10.1016/j.gloenvcha.2015.06.015


Więcej...

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre