slider slider slider slider slider slider

Elżbieta Ziółkowska

Wykształcenie

Od 2009: studia doktoranckie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2010: stopień licencjusza w zakresie Matematyki, Instytut Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2009: stopień magistra w zakresie Geografii Fizycznej, studia matematyczno-przyrodnicze, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zainteresowania badawcze

Zastosowanie GIS w geografii fizycznej, zwłaszcza w ekologii krajobrazu. Dyskretne i ciągłe (gradientowe) modele struktury przestrzennej krajobrazu. Metody analizy struktury przestrzennej krajobrazu. Zagadnienie oceny powiązalności krajobrazu i wyznaczania korytarzy ekologicznych. Języki programowania wykorzystywane w GIS. Zastosowanie zagadnień matematycznych (m.in. teorii grafów) w badaniach środowiska.

Zainteresowania i hobby

Turystyka górska, wspinaczka skałkowa, pływanie, bieganie.

Wybrane publikacje

Ziółkowska E., Perzanowski K., Bleyhl B., Ostapowicz K., Kuemmerle T., 2016, Understanding unexpected reintroduction outcomes: why do European bison do not colonize suitable habitat in the Carpathians?, Biological Conservation, 195, 53-63, doi:10.1016/j.biocon.2015.12.032

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Radeloff V., 2014, How are connectivity assessments affected by the data available to represent the matrix?, Landscape Ecology, 29, 9, 1551-1570, DOI: 10.1007/s10980-014-0075-2

Ziółkowska E., Ostapowicz K., Kuemmerle T., Perzanowski K., Radeloff V.C., Kozak J., 2012, Potential habitat connectivity of European bison (Bison bonasus) in the Carpathians. Biological Conservation, 146 (1), 188-196 http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2011.12.01

 


Więcej...

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre