slider slider slider slider slider slider
Do pobrania

 

 • 9th IALE World Congress

  • Prezentacja i abstrakt "Implication of future land cover change on the brown bear habitat suitability in the northern part of the Carpathians"

  • Prezentacja i abstrakt "Resistance surfaces for understanding species movement: what do they tell us about connectivity of large carnivores?"

 


 • IV Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce"

  • Prezentacja i abstrakt "Analiza powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem danych telemetrycznych i modelu 'step selection functions'"

 


 • Konferencja "Krajobraz z komputera"

  • Prezentacja i abstrakt "Nowa perspektywa w ocenie stopnia fragmentacji struktury przestrzennej krajobrazu: krajobrazowa krzywa hipsometryczna"

  • Prezentacja i abstrakt "Gradientowy model oceny powiązalności krajobrazu"

 


 

 

 

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre