slider slider slider slider slider slider

Pokaż IGIGP na większej mapie

Katarzyna Ostapowicz (Kierownik projektu)


Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

tel.: +48 12 664-53-00

email: kostapowicz(at)gis.geo.uj.edu.pl

 

Elżbieta Ziółkowska


Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

tel.: +48 12 664-52-94

email: eziolkowska(at)gis.geo.uj.edu.pl

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre