slider slider slider slider slider slider

Co nowego w projekcie!

Wyjazd naukowy do Humboldt-Universitat zu Berlin

Grudzień 8, 2015

Humboldt-University Berlin

Katarzyna Ostapowicz spędziła pracowity miesiąc (16 listopad - 11 grudnia, 2015) odwiedzając GEOMATICS Lab na Humboldt-Universitat zu Berlin.

Wyjazd naukowy na Uniwersytet Wisconsin-Madison

Listopad 5, 2015


UW logo

Katarzyna Ostapowicz spedziła owocny miesiąc (8 pażdziernik - November 4, 2014) odwiedzając SILVIS Lab, na Uniwersytecie Wisconsin-Madison. W czasie wizyty zajmowała się badaniami zwiazanymi z czerokopojetymi zmianami fragmentacji w czasie i przestrzeni (Zadania 2-4).

Nowy artykuł w naszym projekcie!

5 Sierpień 2015

Elżbieta Ziółkowska ukończyła prace nad artykułem "Understanding unexpected reintroduction outcomes: why do European bison do not colonize suitable habitat in the Carpathians?". Artykuł znajduje się obecnie w recenzji w czasopiśmie Biological Conservation.


Głównym celem artykułu było zastosowanie modeli przydatności siedliskowej oraz powiązalności (z wykorzystaniem teorii obwodów elektrycznych) do wyjaśnienia kieruków rozprzestrzeniania się żubra (Bison bonasus L.) reintrodukowanego w Karpatach w latach 60-tych XX w., a także wyznaczenia potencjalnych barier w przemieszczaniu się tego gatunku wzdłuż głównego łuku Karpat.

Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katarzyna Ostapowicz), Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Benjamin Bleyhl, Tobias Kuemmerle) oraz Polskiej Akademii Nauk (Kajetan Perzanowski).

Światowy Kongres IALE w Portland, USA

13 June 2015


Katarzyna Ostapowicz wzięła udział w 9-tym Światowym Kongresie IALE, który odbył się w Portland (Oregon, USA) w dniach 5-10 lipca 2015 r. pod hasłem "Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges". Kongres organizowany był przez Międzynarodową Asocjację Ekologii Krajobrazu (IALE) oraz jej amerykański oddział (US-IALE). W ramach konferencji zaprezentowano dwa referaty dotyczące modelowania przydatności siedliskowej oraz powiązalności dla niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Karpatach. Tematy fragmentacji i powiązalności krajobrazu były podejmowane na wielu różnych sesjach, w kontekście zarządzania zasobami środowiska, usług ekosystemowych, czy przyszłych scenariuszy zmian.

 Prezentacje oraz abstrakty wystąpień można pobrać (w języku angielskim) tutaj.


Konferencja GIS w nauce

4 Czerwiec 2015


Katarzyna Ostapowicz wzięła udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w nauce", któa odbyła się w Poznaniu w dniach 1-3 czerwca 2015 r. Głównym celem konferencji była wymiana idei i doświadczeń w stosowaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konferencji zorganizowano specjalną sesję poświęconą możliwościom wykorzystania podejścia geoinformacyjnego w naukach biologicznych.

Zaprezentowany referat dotyczył analizy powiązalności krajobrazu dla niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Karpatach z wykorzystaniem danych telemetrycznych i modeli warunkowej regresji logistycznej.

 Prezentację oraz abstrakt wystąpienia można pobrać tutaj.


Nowy artykuł w naszym projekcie!

15 Lipiec 2015

Elżbieta Ziółkowska ukończyła prace nad artykułem "Differences in connectivity assessments for large carnivores based on habitat versus movement models". Artykuł znajduje się obecnie w recenzji w czasopiśmie Landscape Ecology.


Głównym celem artykułu była ocena wpływu sposobu konstrukcji ciągłej powierzchni kosztowej z zastosowaniem danych pochodzących z telemetrii satelitarnej (dla niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego) na ocenę powiązalności siedlisk. Wyniki pokazały, że zastosowanie prostego przekształcenia powierzchni przydatności siedliskowej, jako powierzchni kosztowej może prowadzić do niedoszacowania powiązalności. Ponieważ potencjalnie różne czynniki, w różnej skali mogą warunkować różne typy aktywności zwierząt, np. inne zasoby mogą sprzyjać bytowaniu a inne przemieszczaniu się osobników danego gatunku, analizy powiązalności powinny bazować, o ile to możliwe, nie tyle na informacjach o siedlisku wiążących się z daną lokalizacją osobnika, ale raczej na cechach środowiska towarzyszących jego ścieżkom przemieszczania.


Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katarzyna Ostapowicz), Uniwersytetu Wisconsin-Madison (Volker Radeloff), Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Tobias Kuemmerle) oraz Polskiej Akademii Nauk (Nuria Selva, Wojciech Śmietana).

Wyjazd naukowy na Uniwersytet Wisconsin-Madison

8 Grudzień 2014


UW logo

Katarzyna Ostapowicz i Elżbieta Ziółkowska spędziły bardzo owocny miesiąc (6.11 - 7.12.2014) na Uniwersytetcie Wisconsin-Madison współpracując z zespołem SILVIS Lab. W czasie pobytu prowadzono badania nad różnymi reprezentacjami struktury krajobrazu i ich wpływem na ocenę fragmentacji i powiązalności krajobrazu (zadania 2-4).

Konferencja "Krajobraz z komputera"

22 Wrzesień 2014


Konferencja Krajobraz z komputera

Katarzyna Ostapowicz i Elżbieta Ziółkowska wzięły udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Krajobraz z komputera: Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie", która odbyła się w Bobrowej k. Białegostoku w dniach 17-20 września 2014 r. Konferencja, organizowana przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, miała na celu przegląd krajowego dorobku teoretycznego i metodycznego w zakresie współczesnych narzędzi i koncepcji badań krajobrazowych.

 


Zaprezentowano dwa referaty: "Nowa perspektywa w ocenie stopnia fragmentacji struktury przestrzennej krajobrazu: krajobrazowa krzywa hipsometryczna" oraz "Gradientowy model oceny powiązalności krajobrazu".


Prezentacje oraz abstrakty z konferencji można pobrać tutaj.


Warsztat i sesja na konferencji IGU2014 w Krakowie

25 Sierpień 2014


IGU2014

Wszystkim uczestnikom i słuchaczom serdecznie dziękujemy za udział w warsztacie "Current trends in landscape fragmentation and connectivity assessmnet" oraz sesji "New perspectives in landscape fragmentation and connectivity assessment" organizowanych w ramach konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014 IGU Regional Conference w Krakowie (18-22 Sierpień 2014). Mamy nadzieję, że zarówno warsztat jak i sesja były dla Państwa interesujące i inspirujące!


Materiały oraz prezentacje z warsztatu i sesji można pobrać tutaj.

 

Zapraszamy do kolejnych odwiedzin na stronie projektu.

 

workshop1workhop2

Nowa publikacja zespołu dostępna online

6 Sierpień 2014


IGU2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją naszego zespołu pt. "Effects of different matrix representations and connectivity measures on habitat network assessment", która ukazała się właśnie online na stronach czasopisma "Landscape Ecology".


 

 

 

 


Warsztat i sesja tematyczna na konferencji IGU2014 w Krakowie - szczegóły

15 Lipiec 2014


IGU2014

Serdecznie zapraszamy na warsztat "Current trends in landscape fragmentation and connectivity assessmnet" oraz sesję tematyczną "New perspectives in landscape fragmentation and connectivity assessment" organizowane w ramach konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014 IGU Regional Conference, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014.


Sprawdź szczegoły dotyczące programu warsztatów i rejestracji tutaj


Sprawdź szczegóły dotyczące sesji tematycznej tutajWarsztat na konferencji IGU2014 w Krakowie

10 Grudzień 2013


IGU2014

Serdecznie zapraszamy na warsztat "Current trends in landscape fragmentation and connectivity assessmnet" organizowany w ramach konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014 IGU Regional Conference, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014.


Dowiedz się więcej...Sesja na konferencji IGU2014 w Krakowie

10 Grudzień 2013


IGU2014

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji tematycznej "New perspectives in landscape fragmentation and connectivity assessment" organizowanej w ramach konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej 2014 IGU Regional Conference, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014.


Prześlij abstrakt swojego wystąpienia lub posteru! Termin: 15 styczeń 2014


Dowiedz się więcej...

 

 

Wyjazd naukowy na Uniwersytet Wisconsin-Madison

16 Październik 2013


UW logo

Katarzyna Ostapowicz i Elżbieta Ziółkowska spędziły bardzo owocny miesiąc (16 września - 16 października 2013) na Uniwersytetcie Wisconsin-Madison współpracując z zespołem SILVIS Lab. W czasie pobytu prowadzono badania nad różnymi reprezentacjami struktury krajobrazu i ich wpływem na ocenę fragmentacji i powiązalności krajobrazu (zadania 2-4).

Nowy artykuł w naszym projekcie!

7 Październik 2013

Elżbieta Ziółkowska ukończyła prace nad artykułem How are connectivity assessments affected by the data available to represent the matrix?". Artykuł znajduje się obecnie w recenzji w czasopiśmie Landscape Ecology.


Głównym celem artykułu była ocena wpływu różnych reprezentacji matrycy krajobrazu na ocenę powiązalności siedliskowej oraz wyznaczanie najważniejszych elementów krajobrazu z punktu widzenia zachowania powiązalności. Porównano ze sobą trzy powszechnie stosowane w badaniach powiązalności reprezentacje matrycy (binarną, skategoryzowaną i ciągłą), oraz dwa typy połączeń pomiędzy obszarami siedliskowymi (połączenia jako najkrótsze odcinki łączące siedliska oraz połączenia jako ścieżki najmniejszego kosztu). W analizach wykorzystano różne miary powiązalności, od prostych miar izolacji (np. odległość do najbliższego płata siedliskowego, ang. nearest-neighbor distance) po skomplikowane probabilistyczne miary grafowe (np. wskaźnik prawdopodobieństwa powiązalności, ang. probability of connectivity index). Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że reprezentacja matrycy krajobrazowej ma zdecydowanie większy wpływ na wyznaczanie potencjalnych połączeń pomiędzy obszarami siedliskowymi (w tym na ich przebieg, długość, a także tzw. długość rzeczywistą), niż na ocenę ważności poszczególnych obszarów siedliskowych w krajobrazie z punktu widzenia analiz sieciowych. Największe różnice zaobserwowano pomiędzy reprezentacją binarną, w której zakłada się, że matryca nie ma wpływu na przemieszczanie się organizmów między obszarami siedliskowymi, a reprezentacją ciągłą, gdzie zakłada się, że różne elementy krajobrazu w różnym stopniu wpływają na przemieszczanie się organizmów i że wpływ ten można określić za pomocą funkcji ciągłej o wielu zmiennych (uwzględniając np. pokrycie terenu, wysokość n.p.m., odległość od dróg czy odległość od obszarów zabudowanych). Istotny wpływ na wyniki miały także wybór oraz parametryzacja zastosowanych miar powiązalności. Otrzymane wyniki pokazały, że wybór odpowiedniej reprezentacji matrycy jest bardziej istotny w badaniach, w których analizujemy niewielką liczbę rozproszonych płatów siedliskowych.


Artykuł powstał we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katarzyna Ostapowicz), Uniwersytetu Wisconsin-Madison (Volker Radeloff) oraz Uniwersytetu Humboldta (Tobias Kuemmerle).

Europejski Kongres IALE 2013 w Manchesterze

12 Wrzesień 2013

IALE 2013

Katarzyna Ostapowicz i Elżbieta Ziółkowska uczestniczyły w Europejskim Kongresie IALE 2013, który odbywał się w Manchesterze w dniach 9-12 września 2013. Przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania zintegrowanych modeli krajobrazu w ocenie struktury krajobrazu (w kontekście zmian lesistości i obszarów roliczych) oraz oceny wpływu różnych reprezentacji matrycy krajobrazu na ocenę powiązalności siedliskowej oraz wyznaczanie najważniejszych elementów krajobrazu z punktu widzenia zachowania powiązalności.


Tematem przewodnim Kongresu były "zmieniające się krajobrazy europejskie", a uczestnicy kongresu próbowali odpowiedzieć na pytania jak i dlaczego zmienia się krajobraz wokół nas i w jaki sposób ekologia krajobrazu może pomóc nam w tworzeniu scenariuszy i planów na przyszłość.

Konferencja GIS w Nauce

26 Czerwiec 2013

GIS w nauce


Katarzyna Ostapowicz i Elżbieta Ziółkowska wzięły udział w II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Nauce, która odbyła się w Lublinie w dniach 24-26 września 2013 r. Zaprezentowano dwa referaty: "Wykorzystanie teorii i technologii informacji geograficznej w modelowaniu struktury przestrzennej krajobrazu" oraz "Porównanie metod wyznaczania potencjalnych korytarzy migracyjnych w oparciu o analizy kosztowe".

Projekt właśnie się rozpoczął - dowiedz się więcej!

24 Października 2012

Połączenie podejść dyskretnego i ciągłego w modelowaniu fragmentacji i powiązalności krajobrazu z wykorzystaniem teorii i technologii informacji geograficznej (2011/03/D/ST10/05568) - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki - ma na celu wypracowanie nowych ścieżek postępowania pozwalających na zwiększenie dokładności reprezentacji struktury przestrzennej krajobrazu poprzez integrację modeli dyskretnych i ciągłych (utworzenie Zintegrowanych Modeli Krajobrazu; ang. Landscape Integrated Models - LIM) oraz, na ich podstawie, opisanie w złożony sposób (ilościowo i jakościowo) fragmentacji i powiązalności. Projekt, który rozpoczął się w sierpniu 2012 r., jest realizowany przez zespół naukowy z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z kilkoma zagranicznymi zespołami naukowymi. Przewidywany termin zakończenia projektu to grudzień 2015 r.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

 

National Science Centre